Có con còng gió

Chạy ngược, chạy xuôi

"Kẹp" ông mặt trời

Tha vào hang ngủ.

 

Chưa kịp nhắm mắt

Nước lớn bò lên

Còng gió giật mình

Ông trăng xuống tắm...