Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Cũng mưa nhưng hai mùa màng
Hoa màu dập nát, người than vỡ đầu
Cũng mưa nhưng chẳng ướt đường
Ao anh không ướt, áo nàng ráo khô?

Đố là gì?