Câu đố hạt gì:

Hạt gì trong trắng ngoài xanh
Mẹ vẫn để dành làm bánh, đồ xôi?