Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đảo nhưng lại gọi là cồn
Không cây, không lá nhưng nhiều cỏ xanh?