Câu đố về đồ vật:

Đầu tròn, mình nhỏ thon thon
Nắm đầu, vặn cổ; hai hàng lệ rơi