Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Hồ còn mang thác bên mình
Xông pha trận mạc không ông lại bà?