Câu đố về các loài động vật:

Cũng là chàng mã khác ai
Nhưng khoác bên ngoài bộ áo trắng tinh?