Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Cực Đông của nước Việt Nam
Bán đảo tên gì ai dám nói ra?