Câu đố hoa gì:

Hoa gì lấp ló đầu tường
Lập loè lửa hạ gọi phường cuốc kêu?