Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Tháng ba có một ngày vui
Của bà, của mẹ mọi người hân hoan
Bố tặng mẹ hoa trên bàn
Em mang điểm tốt, điều ngoan tặng bà
Ngày nào em có đoán ra?
(Là ngày gì?)