Câu đố về động vật:

Tên tôi thì ở trên trời
Sống trên mặt đất một thời xa xăm
Khủng khiếp kì dị tiếng tăm
Ghi dấu khảo cổ tháng năm không mờ
Là con gì?