Câu đố về động vật:

Là chim có cánh chẳng bay
Chạy nhanh như thỏ đoán ngay chim gì
Là con gì?