Câu đố về các loài động vật:

Cũng tên loại thú giữ nhà
Thế nhưng năm tháng trấn vùng biển khơi?