Câu đố về động vật:

Chim gì chả thấy ai nuôi
Chỉ đậu cửa điện, đứng nơi cửa đền?