Câu đố về vật dụng:

Kín mồm kín miệng, kín hơi
Mặc người đập đá, chẳng lời kêu ca
Là quả gì?