Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú Chuột đi đâu chưa về
Chú Chuột đi chợ đường xa
Mua mắ mua muối giỗ cha con Mèo

(Đồng dao)