Khù khà khù khò

Ai làm gì đó?

A ! Là chú chó

Đang ngủ khò khò

Cút ca cút kít

Ai làm gì đó?

A! Là chuột chít

Dùng răng cắn gỗ

Hí hí ha ha

Ai làm gì đó?

A ! Ra là bé

Đang cười rất to.