Câu đố về thực vật:

Nhà nghèo ông lão ở trần
Áo sống chẳng mặc để phần cho con
Là cây gì?