Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Thác cao, bậc lại càng nhiều
Nức danh thác đẹp trên dòng Pô-Cô?