Câu đố về động vật:

Con gì trắng muốt như bông
Nhìn ngắm ruộng đồng thẳng cánh mà bay?
(Là con gì?)