Câu đố tổng hợp:

Tôi là một thứ trái cây
Hỏi vào ra nắng sẽ ra bệnh này
Hỏi đi, dấu sắc tới ngay
Thành ra thứ để cho bầy heo xơi
Là trái gì, bệnh gì và con gì?