Câu đố về đồ vật:

Con gì thư đến thư đi
Không em thì sẽ nằm lì một nơi?