Câu đố về thức ăn:

Bánh như tép chỉ trắng tinh
Ăn cùng với miếng lợn quay: nhất đời?