Câu đố quả gì:

Quả gì khi chín đen thui
Gội đầu dùng nó nức mùi thơm xa?