Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Rừng xanh, cây lá cũng xanh
Lên đèo đã chẳng ngọt lành lại chưa?