Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào trong đất nước ta
Đã giàu mà lại sống là rất lâu?