Câu đố về động vật:

Con gì nhảy nhót leo trèo
Mình đầy lông lá, nhăn nheo làm trò?
(Là con gì?)