Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Gọi tên vẫn gọi là cây
Nhưng đâu có ở đất này mà lên
Suốt đời một việc chẳng quên
Giúp cho bạo chữ nối liền với nhau.
(Là cái gì?)