Câu đố về hoa:

Hoa gì chỉ nở về đêm
Hương thơm bát ngát thoáng dài đâu đây?