Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Đây quê Hoàng đế Quang Trung
Núi chung danh thắng, hiện nay tỉnh nào?