Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Vừa có lưỡi, vừa có răng
Không miệng nên chẳng nói năng bao giờ
Thích ăn cây nhỏ, cây to
Cùng hai ông phó, kéo co nhịp nhàng.
(Là cái gì?)