Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Quanh đi, quẩn lại trong rừng
Cung tên, súng ống lưng chừng thú thua?