Câu đố về đồ vật:

Mái gì khi trẻ thì đen
Đến già bạc trắng như là đám bông?