Câu đố con gì:

Con gì mắt híp bụng to
ut à, ụt ịt, ăn no, béo tròn?