Câu đố về thực vật và hoa quả:

Hoa gì lại nở mùa thu
Hương thơm trong gió tiếng ru mẹ hiền?
(Là hoa gì?)