Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Lửa nung gan ruột
Trời đêm sáng bừng
Ruột gan mà đứt
Đêm tối như bưng.
(Là cái gì?)