Câu đố về các loài động vật:

Con gì kêu ẻ, kêu e
Cắm vòi hút máu,
còn gây bệnh tình?