Câu đố về động vật:

Hai gươm tám giáo
Mặc áo da bò
Thập thò miệng lỗ.
(Là con gì?)