Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Mùa hè mong mỏi lại chơi

Mùa đông xin chớ mời tôi đến nhà?