Câu đố về động vật:

Con gì đẹp nhất loài chim
Đuôi xòe rực rỡ như nghìn cánh hoa?
(Là chim gì?)