Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Con gì đến chán
Giống ngỗng, giống ngan
Bơi trên bài làm
Của anh lười học.
(Là số mấy?)