Câu đố về cây:

Lá trông dáng quạt cuống dài
Xòe tròn như thể quạt trời màu xanh?