Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Ai về Quảng Ngãi quê ta
Ghé thăm biển đẹp, bãi là tên chi?