Câu đố về các loài động vật:

Cỡ chừng chim sáo; lông đen
Chim có đuôi dài, báo khách đến chơi?