Câu đố về các loài động vật:

Con gì có những bốn tay
Trông con, bắt chí, giữ em như người?