Câu đố bến gì đảo gì:

Bến gì gợi nhớ dòng sông
Diệt Nguyên, phá Hán chiến công lẫy lừng?