Câu đố về đồ vật:

Có chân mà chẳng biết đi
Quanh năm suốt tháng ở lì một nơi?