Câu đố tổng hợp:

Mình tròn da lại trắng xinh
Hễ nóng đến mình thì ưỡn ngực ra
Là cái gì?