Câu đố về con người và địa danh:

Mồng mười tháng ba hằng năm
Là ngày giỗ của anh minh vua hiền
Là ngày gì?