Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Nước trong sao lại bảo dầu
Khắp nơi biết tiếng, đố ai hồ gì?